หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ, ไม่มีหมวดหมู่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนมาเลือกซื้อสินค้า “กาดชุมชน เมืองหละปูน” ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนมาเลือกซื้อสินค้า “กาดชุมชน เมืองหละปูน”  พบกับ สินค้าเด่น  สินค้า OTOP และสินค้าชุมชน คุณภาพเกินราคา จำนวน 10 ร้านค้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ภายใต้กิจกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่  11-13  กันยายน  2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  พร้อมมีมาตรในการเว้นระยะห่าง  เพื่อลดความแออัด  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัย  รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ห้ามพลาด!!! แวะเวียนมาอุดหนุนผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน เพื่อก้าวข้ามโควิด-19 ไปด้วยกัน