หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

อ.เฉลิมชัย นำศิลปินเชียงรายวาดภาพในหลวง

Author by 25/10/16No Comments »

2        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ต.ค. 2559 ที่ลานหน้าที่ทำการขัวศิลปะ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2555 นำเหล่าศิลปินน้อยใหญ่ของจังหวัดเชียงราย และ ศิลปินต่างประเทศร่วมวาดภาพพระราชการณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม รวมพลังศิลปินขัวศิลปะ วาดภาพเพื่อพ่อ โดยศิลปินเชียงรายกว่า 100 คน ร่วมกันวาดภาพบนผืนผ้าใบ สูง 2.50 เมตร ยาว 17 เมตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นภาพวาดพระกรณียกิจที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศ   ซึ่งภาพดังกล่าวจะนำไปตั้งแสดงที่วัดร่องขุนเป็นการเบื้องต้นก่อน และในเวลา 19.00 น. วันเดียวกันหลังการวาดภาพเสร็จแล้ว นายเฉลิมชัย นำ ศิลปินทั้งหมดร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน

ทางด้านนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์กล่าวว่า ด้วยพระอัจฉริภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้าน การวาดภาพ เป็นการน้อมรำลึก งานในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ทางด้านนี้ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ จึงได้ชักชวนบรรดาเหล่าศิลปินมาร่วมกันวัดขึ้น