หน้าหลัก » ข่าวศิลปวัฒนธรรม, ข่าวสังคม, ไม่มีหมวดหมู่

เผยผู้สนใจบวชเณรฤดูร้อนลด วัดโลกโมฬีเปิดรับถึง 25 มี.ค.

Author by 23/03/16No Comments »

ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์           ตามที่ วัดและโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนา ศึกษาอบรมเรื่องพุทธประวัติ ท่องสวดมนต์ ทำวัตรปฏิบัติธรรม เป็นการขัดเกลาอุปนิสัยให้เข้าสู่วิถีพุทธ และถือเป็นการบำเพ็ญตนสร้างกุศลให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ รวมถึงการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสสำคัญ เป็นต้นนั้น ขณะนี้หลายวัดในตัวเมืองเชียงใหม่ เปิดรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป แต่จำนวนผู้สมัคร หรือผู้ปกครองที่พาไปสมัครเพื่อบรรพชาฟรี ไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา

ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ผช.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี เปิดเผยว่า กำหนดการพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดโลกโมฬี ปีที่ 13 ในการอุปถัมภ์ของพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 วันที่ 27 มีนาคม ศกนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะนี้มีจำนวนผู้ขอเข้าบรรพชามีจำนวนพอสมควร แต่ยอมรับว่าน้อยกว่าปีที่แล้ว จึงเปิดรับสมัครต่อไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคมนี้ ผู้ปกครองที่สนใจ และผู้จะร่วมเป็นเจ้าภาพ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 053-404039 และ 094-6292623

ทั้งนี้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.09 น. จะมีพิธีโกนผมนาค แล้วนุ่งขาวห่มขาว เข้ารับการอบรมเป็นวันแรก วันที่ 26 มีนาคม เวลา 13.00 น. นำนาคทั้งจังหวัด 1,500 คนเข้าร่วมพิธีขอศีลขอพรจากพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จากนั้นจะตั้งขบวนแห่จากลานครูบาศรีวิชัยไปยังวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ทำพิธีรับผ้าไตรจากโครงการบรรชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 27 มีนาคม 08.00 น.จะแห่นาครอบคูเมืองเชียงใหม่ 12.00 น.สามเณรธรรมาสน์ทองเรียกขวัญนาค และพิธีรับผ้าไตรจากเจ้าภาพ เวลา 13.00 น.พิธีบรรพชา โดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดโลกโมฬี.