หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ, ไม่มีหมวดหมู่

เสวนาออนไลน์ “ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ ความพร้อม? หลังโควิด”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ ความพร้อม? หลังโควิด” ที่จัดขึ้นโดย โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 โดย มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ร่วมกับ โครงการ Chiang Mai Learning City เมืองเชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเมือง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว (CTRD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเชิญชวนเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันมุมมองความคิด พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสถานการณ์ความพร้อมและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ โดย ดร.รชพรรณ  ฆารพันธ์ หัวหน้าโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์, วิเคราะห์แนวโน้มการท่องเที่ยวไทยและทิศทางเชียงใหม่หลังโควิดผ่านพ้น โดย ศ. ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ รวมถึงชวนจับตามองอนาคตของการท่องเที่ยวไทยและเชียงใหม่ โดย รศ.ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ในช่วงท้ายยังมีการเปิดเวทีชวนคิดชวนคุยในประเด็น “ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ โอกาสและการเตรียมความพร้อม” ที่ได้วิทยากร อย่าง คุณพลากร  วงศ์กองแก้ว อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน), คุณพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, คุณนพดล พงษ์สุขถาวร บรรณาธิการ COMPASS Magazine, คุณวรพงษ์  หมู่ชาวใต้ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และคุณวัชรยุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.เชียงใหม่ มาร่วมกันอภิปราย เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ บนฐานวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564

หากท่านใดสนใจสามารถติดตามชม LIVE การเสวนาออนไลน์ย้อนหลัง ได้ทาง Facebook Page : Chiang Mai Learning City(https://www.facebook.com/209933565684290/posts/)และร่วมติดตามงานวิจัยการท่องเที่ยวและการพัฒนาประเทศ ได้ที่ Facebook Page : คนไทย 4.0(https://www.facebook.com/Khonthai4.0/)