หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

3 มหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพ กีฬา 11 สถาบันใน ชม.

Author by 25/08/15No Comments »

thainews250          กีฬาทัวร์นาเมนต์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่  3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดชิงชัย 4 ชนิดกีฬา

นางมณีวรรณชลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่ 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนท์ มหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประจำทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเสียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยในแต่ละครั้งมอบหมายให้ 3 มหาวิทยาลัย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในปีนี้ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ส่วนชนิดกีฬาที่จะทำการแข่งขัน ในปีนี้ มี 4 ชนิดกีฬา คือฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง ฟุตซอลชาย  และ วู๊ดบอล ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ตกลงว่า จะจัดในประเภททีมชาย ทีมหญิง หรือทีมผสม สำหรับกำหนดการแข่งขันนั้น ผู้บริหาร จาก 11 มหาวิทยาลัย จะประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับกำหนดการแข่งขันที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง.