หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

พาณิชย์เชียงใหม่ กำหนดแนวทางสกัดกระเทียมนอก

Author by 28/05/14No Comments »

5286          พาณิชย์ จ.เชียงใหม่ควงเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมแถลงข่าว กำหนดแนวทางป้องกันกระเทียมจากต่างประเทศทะลักเข้าตีตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัด พร้อมวางแผนดำเนินการกระจายผลผลิตกระเทียม ขายตรงสู่ผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจ.เชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.เชียงใหม่ จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัด ซึ่งมีวาระการแถลงข่าวกรณีของ กระเทียมเทศ “รุก” กระเทียม ชม. โดยมี นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จ.เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นผู้แถลงข่าวพร้อมนำตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมพื้นที่อำเภอแม่แตงกว่า 10 คนมาร่วมแถลงและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วยตนเอง

นายไพโรจน์ เปิดเผยว่า จากการที่มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้จังหวัดช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2557 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการนำเข้าผลผลิตกระเทียมจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูกกว่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเรื่องราคาผลผลิตกระเทียมในจังหวัด ให้มีราคาดีขึ้น โดยจังหวัดได้มีแนวทางดำเนินการไว้ 3 ด้านหลัก ได้แก่ แจ้งกรมศุลกากร เข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ากระเทียมตามด่านชายแดน การประสานกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้พิจารณาหาแนวทางกำหนดมาตรการในการชะลอการนำเข้ากระเทียม จนถึงเดือนส.ค. 2557  และนำผู้ประกอบการของจ.เชียงใหม่ ไปขายตรงให้กับผู้บริโภค เช่น ผู้ผลิตน้ำพริกรายใหญ่